Obilazak tvornice

garden type factory
2016 ACE Exhibition in India

Izložba ACE 2016 u Indiji

auto moulding production line 1

proizvodna linija za automatsko oblikovanje 1

auto moulding production line 2

proizvodna linija za automatsko oblikovanje 2

auto moulding production line 3

proizvodna linija za automatsko oblikovanje 3

casting head cutting workshop

radionica za rezanje glava za lijevanje

casting railway system

lijevanje željezničkog sustava

customer visiting factory 1

kupac posjećuje tvornicu 1

customer visiting factory the 1st time

kupac prvi put posjetio tvornicu

customer visting factory the 3rd time

kupac posjećuje tvornicu 3. put

customer visting factory

tvornica za posjete klijentima

dust removal facilities

objekti za uklanjanje prašine

dust removal installation

instalacija za uklanjanje prašine

Moulding sand laboratory

Laboratorij za oblikovanje pijeska